Mission & Vision
使命与愿景
专注于“产融结合”的股权投资,成为产业金融融合战略的先行者
 


      实体产业

地产

生产制造

科技运营

 
      私募股权基金

政府/企业合作产业基金

专项投资基金

平台投资基金

 
      产业孵化

商业保理

信托合作业务

跨境电商

互联网新媒体

数字贸易平台企业

诚信、合作、发展、共赢
Honesty | Cooperation | Development | Win-Win
RESOURCE
资源平台